Tradició

A molts pobles i ciutats de Catalunya hi podem trobar uns grups d’espectacle de carrer, que surten a ballar sota el foc quan es pon el sol: són els Diables.
Els Diables tenen els seus orígens en els Actes Sacramentals que servien per representar la lluita entre el Bé i el Mal.
El 1424 el Ball de Diables ja forma part de la processó de Corpus de Barcelona, un dels actes religiosos i socials més importants d’aquella època.
Amb el temps van anar sofrint diferents transformacions:la inclusió de la pólvora en l’espectacle, la incorporació de personatges de tradició pagana, el relaxament del to moral de les actuacions, etc.
Tot i que la majoria de les actuals colles de diables apareixen a finals dels anys setanta del segle XX, la tradició de gresca,festa popular i to satíric dels Diables, és del segle XIX.